Tin tức

Tháng Một 2019

Du lịch Hàn Quốc

Được sự nhất trí của Ban Giám đốc, Công ty TNHH Công nghệ cao Hùng Vương đã tổ chức Chuyến du lịch gắn kết tình cảm đồng nghiệp – [...]

SAMSUNG

SAMSUNG là một trong bốn đối tác chiến lược của Công ty TNHH Công nghệ cao Hùng Vương trong suốt 6 năm hình thành và phát triển. Công ty TNHH [...]

NOVAIR

NOVAIR là nhà sản xuất hệ thống khí y tế của Pháp hoạt động từ năm 1977. NOVAIR thiết kế và cung cấp các giải pháp khí y tế đầy [...]

KEMBLA

KEMBLA là một trong bốn đối tác chiến lược của Công ty TNHH Công nghệ cao Hùng Vương trong suốt 6 năm hình thành và phát triển. MM Kembla đã [...]

CRYOLOR

CRYOLOR là một trong bốn đối tác chiến lược của Công ty TNHH Công nghệ cao Hùng Vương trong suốt 6 năm hình thành và phát triển. Từ hơn 30 [...]