Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông


Chi tiết dự án

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông sáp nhập từ Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tich UBND tỉnh Phú Thọ, là đơn vị sự nghiệp y tế hoạt động với mô hình Trung tâm Y tế hai chức năng đó là khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng:

Địa điểm đặt tại: Khu 14 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Y tế có đầy đủ các trang thiết bị để chẩn đoán và điều trị: Máy sinh hóa tự động, xét nghiệm máu, siêu âm 4D, X-quang kỹ thuật số, CT-Scaner, máy Nội soi tiêu hóa, siêu âm Doppler, Nội soi Tai- Mũi – Họng, Điện tim 3 cần, máy theo dõi chức năng sống, máy thở….

– Biên chế cán bộ viên chức: 154 tại trung tâm và 99 tại Trạm y tế xã, thị trấn.

+ Trong đó tại Trung tâm y tế: Bác sỹ: 41 (Bác sỹ chuyên khoa II: 02; Bác sỹ chuyên khoa I: 08; Bác sỹ đa khoa: 30; 01 bác sỹ y học dự phòng). Dược sỹ: 09 (Dược sỹ chuyên khoa I: 01; DS Đại học: 02, DS cao đẳng: 04; DS trung học: 02).

+ Các Trạm y tế: Bác sỹ: 19; Dược sỹ: 20; Y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh: 56

– Chỉ tiêu giường bệnh được giao:

+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 100 giường

+ Chỉ tiêu xã hội hóa: 150 cialis 20mg giường

+ Số giường hiện tại Trung tâm y tế thực kê là: 250 giường bệnh.

Đơn vị chúng tôi rất vinh dự khi được chọn là nhà thầu cung cấp vật tư và thi công hệ thống khí phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.