Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

Trung tâm y tế huyện Lâm Thao


Chi tiết dự án

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Hùng Vương là đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị của Hệ thống khí y tế cho Trung tâm y tế huyện Lâm Thao