Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa Phú Thọ

Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa Phú Thọ


Chi tiết dự án

Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ

Với diện tích xây dựng sử dụng: 7.200 m2

Vào năm … trung tâm y tế đầu tư sửa chữa nâng cấp để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Công ty …. Đã cung cấp lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại của bệnh viện. Hệ thống oxy trung tâm, khí gây mê phục vụ y bác sĩ trong quá trình khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe bệnh nhân sau mổ.