Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Phú Thọ

Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Phú Thọ


Chi tiết dự án

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Hùng Vương là đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị của Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện Đa Khoa Thị Xã Phú Thọ.

Bệnh viện ĐKTX Phú Thọ là bệnh viện Đa khoa hạng II (Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Xếp hạng đơn vị sự nghiệp Y tế), có nhiệm vụ đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân thị xã Phú Thọ và các vùng lân cận.

Tổng diện tích của bệnh viện là: 24.332,7 m2

Hiện tại bệnh viện có quy mô 400 giường bệnh (200 giường pháp lệnh, 200 giường xã hội hóa), gồm 21 khoa phòng (5 phòng chức năng và 16 khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng)