Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Sơn Phú Thọ

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Sơn Phú Thọ


Chi tiết dự án

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Hùng Vương là đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị của Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện Đa Khoa Huyện Thanh Sơn.

– Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn là bệnh viện hạng II theo quyết định số: 2620/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế, quy mô 200 giường bệnh trong đó 170 giường bệnh theo chỉ tiêu pháp lệnh và 30 giường bệnh xã hội hóa. Ngày 04 tháng 5 năm 2016 Giám đốc Sở y tế tỉnh Phú Thọ có quyết định số: 613/QĐ-SYT về việc giao chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa giai đoạn 2016 – 2020.

– Quy mô: 350 giường bệnh trong đó 170 giường bệnh theo chỉ tiêu pháp lệnh và 180 giường bệnh xã hội hóa:
Xây dựng khu khám và điều trị chất lượng cao 7 tầng với 70 buồng điều trị đầy đủ tiện nghi, 200 giường bệnh; Cải tạo khu vực khoa khám bệnh, nhà mổ, khoa cấp cứu đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ.