Bệnh viện Đa khoa Đoan Hùng

Bệnh viện Đa khoa Đoan Hùng


Chi tiết dự án

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Hùng Vương là đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị của Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện Đa Khoa Huyện Đoan Hùng.

Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng được thành lập tháng 01 năm 2006 theo Quyết định số: 2110/2005/QĐ-UBND ngày 08/08/2005 của UBND Tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở y tế tỉnh Phú Thọ. Là một Bệnh viện hạng III theo Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp Y tế: Địa điểm đặt tại Thị Trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/7/2017, bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng sáp nhập với TTYT huyện Đoan Hùng thành lập Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng theo quyết định số 830/QĐ-QĐ-UBND ngày 14/7/2017.

Quy mô: 170 giường bệnh theo chỉ tiêu pháp lệnh và 160 giường bệnh xã hội hoá phục vụ cho điều trị bệnh nhân nội trú.