Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Phú Thọ


Chi tiết dự án

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Hùng Vương là đơn vị cung cấp lắp đặt các thiết bị của Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ.

Địa chỉ: Khu 5, xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Quy mô 100 giường bệnh.